• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat za pretvaranje tavanskog prostora u stambeni – Valtera Perića br. 5, Sarajevu

23.05.2024.

Na osnovu članka 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

Idejni projekat za pretvaranje tavanskog prostora u stambeni te pripajanje istoga postojećoj stambenoj jedinici u potrkovlju objekta u ulici Valtera Perića broj 5 u Sarajevu (k.č.813/1 k.o. Sarajevo VII)

Investitor: Kerima Arnautović

1.

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za radove pretvaranja tavanskog prostora u stambeni te pripajanje istoga postojećoj stambenoj jedinici u potrkovlju objekta u ulici Valtera Perića broj 5 u Sarajevu .

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 533.

 

Broj: UP1-03-19-2-719/23