• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „DERALA JUG“

04.03.2024.

Na osnovu čl. 8., 92. i 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT VJETROELEKTRANE „DERALA JUG“

investitor: G&G Energija d.o.o. Bihać

1.

Pozivaju se vlasnici ili posjednici nekretnina i nosioci drugih stvarnih prava na nekretninama koje se nalaze u obuhvatu vjetroelektrane „Derala jug“, kao i nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnim obuhvatom, radi izjašnjavanja o svim činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rješenja o urbanističkoj saglasnosti za radove na izgradnji vjetroelektrane „Derala jug“, ukupne instalirane snage do 52,8 MW (8 vjetroegragata pojedinačne snage do 6,6 MW), područje općine Bosansko Grahovo.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat i spis predmeta izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

5.

Ukoliko zainteresovane stranke u postupku ne pristupe uvidu u idejni projekat u navedenom roku, smatra se da im je pružena mogućnost uvida u idejni projekat, u skladu sa odredbama čl. 92. i 133. Zakona o upravnom postupku.

Broj: UP1-03-19-2-1559/23