• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „Poklečani“

12.12.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT VJETROELEKTRANE POKLEČANI

autor projekta: Ecoplan d.o.o. Mostar

investitor: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

1.

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za radove na izgradnji vjetroelektrane „Poklečani“, ukupne instalirane snage 132 MW (20 vjetroagregata pojedinačne snage do 6,6 MW), sa pristupnim cestama, trafostanicom i priključnim dalekovodom, na lokalitetu Štitar planine, područje općine Posušje.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

Broj: UP1-03-19-2-262/23