• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat revitalizacije crkve sv. Antuna Padovanskog u ulici Gazi Husrev Begova u Bihaću

01.12.2023.

Na osnovu članka 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

objavljuje

JAVNI POZIV

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT revitalizacije crkve sv. Antuna Padovanskog u ulici Gazi Husrev Begova u Bihaću

Investitor: Župni ured sv. Ante Padovanskog

1.

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za radove revitalizacije crkve sv. Antuna Padovanskog u ulici Gazi Husrev Begova u Bihaću, na zemljištu označenom kao k.č. 5120 k.o. Bihać-Grad.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 533.

Broj: UP1-03-19-2-538/23