• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat TS 220/20 kV Stolac Solar 01

24.10.2023.

Na osnovi člana 133. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/98, 49/99 i 61/22), ovo Federalno ministarstvo

Objavljuje

JAVNI POZIV

za uvid u Idejni projekat za izgradnju TS 220/20 kV Stolac Solar 01, na zemljištu označenom kao k.č. br. 6/107 K.O. Stolac, na području grada Stoca, a prije izdavanja urbanističke suglasnosti.

1.

Na Javni poziv mogu se javiti stranke u postupku kako bi prije donošenja rješenja Federalno ministarstvo prostornog uređenja utvrdilo sve činjenice i okolnosti koje su značajne za rješenje i strankama omogućilo da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 10 dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Idejni projekat investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. H. Čemerlića 2, od 11 do 15 sati uz najavu na tel. 033 726 532.

Broj UPI/03-19-2-1552/22