• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat poslovne zgrade Vranica

24.10.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

JAVNI POZIV

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT POSLOVNE ZGRADE – VRANICA

projektant: Urbing d.o.o. Sarajevo

investitor: Master lnvestment d.o.o. Sarajevo

1.

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku u predmetu izdavanja rješenja o urbanističkoj saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta spratnosti (-3+P+5), na zemljištu označenom kao k.č. br.: 1800/2, 1800/3, 1800/4, 1793/3, 1793/4, 1793/5, 1802/3, 1793/2 i 1793/1 sve k.o. Sarajevo IV, područje Općine Centar Sarajevo.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 523.

 

Broj: UPI/03-19-2-1344/22