• B/H/S
 • ENG
Objave

Posebno obavještenje o nabavci – UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-07-W-23-FBIH

25.09.2023.

Posebno obavještenje o nabavci

 Zahtjev za ponude

Izvođenje radova

(bez prekvalifikacija)

 

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Naziv Ugovora: Nabavka izvođača radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: OŠ Tin Ujević PŠ Klobuk, Ljubuški; OŠ Ivan Goran Kovačić PŠ Zabrišće, Livno.

Država: Bosna i Hercegovina

Zajam br./Kredit br./Grant br.: GCF (Zeleni klimatski fond) putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

Br. projekta: BiH10/00103203

Zahtjev za ponude br.: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-07-W-23-FBIH

Izdat dana: 25.09.2023. godine

 1. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) potpisali su Pismo sporazuma o provedbi projekta “Povećavanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini” finansiranog od strane Zelenog klimatskog fonda (GCF). U okviru Projekta planirano je da UNDP BiH stavi na raspolaganje dio sredstava GCF grant fonda Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za provedbu mjera energetske efikasnosti infrastrukture u FBiH, koje dio sredstava u okviru Projekta planira upotrijebiti za finansiranje radova na Implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektima: OŠ Tin Ujević PŠ Klobuk, Ljubuški; OŠ Ivan Goran Kovačić PŠ Zabrišće, Livno.
 2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalifikovane ponuđače za izvođenje građevinskih radova, da dostave zapečaćenu ponudu, s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti u cilju smanjenja emisija CO2 na gore navedenim objektima koji uključuju: strojarske, arhitektonsko-građevinske i elektro radove. Mjere energetske efikasnosti koje će biti provedene u okviru Projekta sastoje se od: OŠ Tin Ujević PŠ Klobuk, Ljubuški (termoizolacija fasadnih zidova, termoizolacija tavanskog prostora, zamjena dijela vanjskih otvora, zamjena dijela rasvjete, ugradnja kotla na pelet i nove opreme u kotlovnici, ugradnja termostatskih ventila); OŠ Ivan Goran Kovačić PŠ Zabrišće, Livno (termoizolacija fasadnih zidova, termoizolacija tavanskog prostora, zamjena dijela vanjskih otvora, zamjena dijela rasvjete, ugradnja kotla na pelet i nove opreme u kotlovnici, ugradnja termostatskih ventila, zamjena azbest-cementnog pokrova). Rok za završetak radova 4 mjeseca, lokacije Ljubuški i Livno.
Kvalifikacioni zahtjevi uključuju:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze da ima pristup likvidnim sredstvima, neopterećenim nekretninama, kreditnim linijama i drugim finansijskim sredstvima (neovisno o avansnom plaćanju predviđenim ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose: BAM 222.700 za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od: BAM 2.784.000, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće i/ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2020 –januar 2023),
 4. Specifično iskustvo u izvođenju sličnih radova i to minimalno jedan ugovor sličan predmetnim radovima minimalne vrijednosti od BAM 594.000 u periodu između 01. januara 2018. godine i roka za podnošenja ponuda. Za gore navedene i sve druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: po jedan ugovor minimalne vrijednosti od: (i) BAM 297.000 za nabavku i ugradnju fasade; (ii) BAM 178.000 za nabavku i ugradnju otvora (prozori i vrata); (iii) BAM 119.000 za mašinske instalacije – ugradnja kotlova i opreme na kotlovnici (za kotao min. kapaciteta od 200 kW).
 1. Ponude se sprovode putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke – Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i izvršiti uvid u tenderski dokumenat u toku radnog vremena u periodu od 12:00 do 16:00 sati na dole navedenoj adresi.
 3. Tenderski dokument na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresovanim ponuđačima će biti dostavljen elektronskim putem nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije dana 23.10.2023. godine do 13:00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i ostalih koji žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 23.10.2023. godine u 13:05h.
 5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
 6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
 7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenjaJedinica za implementaciju projekta

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

(10 sprat, soba 1019)

Tel: + 387 33 726 548

Fax: + 387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba