• B/H/S
  • ENG
Objave

Zahtjev za ponude br.: BEEPAF-P165405-RFB-03-G-22-FBIH

31.07.2023.

Posebno obavještenje o nabavci

Zahtjev za ponude

Robe

Država: Bosna i Hercegovina

Naziv Projekta: Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH

Naziv ugovora: Nabavka Opreme za mjerenje potrošnje toplotne energije i temperature i Opreme za daljinsko očitanje mjerača u povezanon M-bus sistemu

Zajam br. /Kredit br. / Grant br.: 8906-BA

Zahtjev za ponude br.: BEEPAF-P165405-RFB-03-G-22-FBIH

  1. Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem supsidijarnog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom dobila je od Svjetske banke sredstva za finansiranje troškova Projekta Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini i namjerava dio sredstava upotrijebiti za plaćanja po ugovora za Nabavku Opreme za mjerenje potrošnje toplotne energije i temperature i Opreme za daljinsko očitanje mjerača u povezanon M-bus sistemu.
  2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekta (PIU) poziva podobne ponuđače da dostave zapečaćene ponude za: M-Bus Master uređaj za daljinsko očitavanje kalorimetara i M-Bus temperaturnih senzora/senzora vlažnosti putem internet veze (26 kompleta), Ultrasonični mjerači toplotne energije (kalorimetar) s M-Bus komunikacijskim modulom i napajanjem iz električne mreže (26 kompleta), M-Bus senzor za mjerenje unutarnje temperature i vlažnosti (78 kom.), M-Bus senzor za mjerenje vanjske temperature i vlažnosti (21 kom.). Rok isporuke: 90 dana od potpisivanja ugovora. Lokacije isporuke: Kanton Sarajevo (16 objekata), Hercegovačko-neretvanski kanton (7 objekata) i Tuzlanski kanton (2 objekta).
Kvalifikacijski zahtjevi:
(a) Finansijska sposobnost
Ponuđač će dostaviti dokumentovani dokaz da ispunjava slijedeće finansijske zahtjeve:
Minimalni prosječni godišnji promet u iznosu od 550.000 KM (sa PDV-om), koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine (2020-2022) (priložiti bilans stanja  i bilans uspjeha za posljednje tri (3) godine – 2020-2022);
(b) Iskustvo i tehnički kapaciteti
Ponuđač će dostaviti dokumentovani dokaz da ispunjava sljedeće zahtjeve u pogledu iskustva:
(i) uspješno kompletirana najmanje jedna suštinski slična (po obimu/veličini i vrsti) isporuka/ugovor, minimalne vrijednosti od 220.000 KM (sa PDV-om) u posljednje tri godine (2020-2022/23).
(ii) Minimalan broj godina u isporuci slične robe: 5 godina.
  1. Tenderski postupak se sprovodi putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB), u skladu sa „Propisima Svjetske banke za nabavku za Zajmoprimce IPF-a (finansiranje investicionog projekta)”, iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. (Propisi za nabavke), koji je otvoren za sve podobne ponuđače kako je definisano u Propisima za nabavke.
  2. Zainteresirani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od Federalnog ministarstva prostornog uređenja–Jedinice za implementaciju projekta i izvšiti uvid u tendersku dokumentaciju u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
  3. Tenderska dokumentacija na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresiranim ponuđačima će biti dostavljena elektronskim putem nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu.
  4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije 28.08.2023. godine do 12:00 sati. Elektronsko dostavljanje ponuda nije dopušteno. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude će biti javno otvorene u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i drugih osoba koje žele prisustvovati na dole navedenoj adresi dana 28.08.2023. godine u 12:05h.
  5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
  6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtjeva da objavi informacije o stvarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu stvarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
  7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini za Federaciju Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
(10 sprat, soba 1019)
Tel: + 387 33 726 548
E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba