• B/H/S
  • ENG
Objave

JAVNI POZIV – UTOPLJAVANJE ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE – 2023

16.03.2023.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” za 2023. godinu

Tekst javnog poziva i prateće obrasce možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV – UTOPLJAVANJE ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE

OBRAZAC 1 – PRIJAVA

OBRAZAC 2 – IZJAVA

OBRAZAC 3 – FINANSIJSKI PLAN