• B/H/S
  • ENG
Objave

JAVNI POZIV – PREVENCIJA I SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA – 2023

16.03.2023.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” za 2023. godinu.

Tekst Javnog poziva i prateće obrasce možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV – PREVENCIJA I SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA

OBRAZAC 1 – PRIJAVA

OBRAZAC 2 – IZJAVA

OBRAZAC 3 – FINANSIJSKI PLAN