• B/H/S
  • ENG
Objave

Dodjela ugovora – 2022

30.06.2022.

U skladu sa čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje Izvještaj o postupku javne nabavke – Odluke o dodjeli ugovora za nabavku:

Odluka o dodjeli ugovora – Nabavka goriva

Odluka o dodjeli ugovora – Nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o dodjeli ugovora – Nabavka računarske opreme

Odluka o dodjeli ugovora – Iznajmljivanje kopir aparata i MFP uređaja

Odluka o dodjeli ugovora – Regulacioni plan Sarajevska čaršija,