• B/H/S
  • ENG
Objave

Poništava se postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – „Izrada Regulacionog plana Historijskog urbanog krajolika Mostar”

01.07.2022.

Poništava se postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – „Izrada Regulacionog plana Historijskog urbanog krajolika Mostar”, po Obavještenju o nabavci broj: 1290-1-2-14-3-2/22, objavljenom na Portalu javnih nabavki 03.06.2022. godine.

Odluka