• B/H/S
  • ENG
Objave

Poništava se postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: „Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije”

01.07.2022.

Poništava se postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – „Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije”, po Obavještenju o nabavci broj: 1290-1-2-15-3-5/22, objavljenom na Portalu javnih nabavki 03.06.2022. godine.

Odluka