• B/H/S
 • ENG
Objave

Posebno obavještenje o nabavci – UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-05-W-22-FBIH

28.10.2022.

Zahtjev za ponude

Izvođenje radova

(bez prekvalifikacija)

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Naziv Ugovora: Nabavka izvođača radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: LOT 1 – Dom zdravlja Mostar; LOT 2 – OŠ fra Lovro Karaula Livno – područna škola Vidoši; Obrtnička škola Ruđer Bošković Ljubuški; LOT 3 – OŠ Arnauti Zenica; OŠ Vozuća Zavidovići

Država: Bosna i Hercegovina

Zajam br./Kredit br./Grant br.: GCF (Zeleni klimatski fond) putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

Br. projekta: BiH10/00103203

Zahtjev za ponude br.: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-05-W-22-FBIH

Izdat dana: 28.10.2022. godine

 1. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) potpisali su Pismo sporazuma o provedbi projekta “Povećavanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini” finansiranog od strane Zelenog klimatskog fonda (GCF). U okviru Projekta planirano je da UNDP BiH stavi na raspolaganje dio sredstava GCF grant fonda Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za provedbu mjera energetske efikasnosti infrastrukture u FBiH, koje dio sredstava u okviru Projekta planira upotrijebiti za finansiranje radova na Implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektima: LOT 1 – Dom zdravlja Mostar; LOT 2 – OŠ fra Lovro Karaula Livno – područna škola Vidoši; Obrtnička škola Ruđer Bošković Ljubuški; LOT 3 – OŠ Arnauti Zenica; OŠ Vozuća Zavidovići.
 2. Ponuđači mogu da daju ponude za jedan ili više lotova/ugovora, kako je dalje definisano u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđači koji žele da ponude popuste u slučaju da im se dodijeli više od jednog lota/ugovora to će moći da učine, pod uslovom da su ti popusti uključeni u Pismo o ponudi.
 3. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalifikovane ponuđače za izvođenje građevinskih radova, da dostave zapečaćenu ponudu, s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti koje se sastoje od: LOT 1 – Dom zdravlja Mostar (ugradnja toplinskih pumpi i dijela opreme u kotlovnici, zamjena dijela razvodne mreže grijanja/hlađenja, termoizolacija dijela stropa); LOT 2 – SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški (termoizolacija fasadnih zidova, termoizolacija tavanice i stropova, termoizolacija ravnih krovova, zamjena dijela rasvjete, zamjena kotla s kotlom na pelet, ugradnja termostatskih ventila); OŠ Fra Lovro Karaula Livno – Područna škola Vidoši (termoizolacija fasadnih zidova, zamjena fasadnih otvora, termoizolacija tavanice i stropova, zamjena dijela rasvjete, zamjena kotla na krutu gorivo s kotlom na pelet, ugradnja termostatskih ventila); LOT 3 – OŠ Arnauti Zenica (termoizolacija fasadnih zidova, zamjena dijela fasadnih otvora, zamjena dijela rasvjete, zamjena kotla na krutu gorivo s kotlom na pelet, ugradnja termostatskih ventila); OŠ Vozuća Zavidovići (termoizolacija fasadnih zidova, zamjena dijela fasadnih otvora, zamjena kotla na krutu gorivo s kotlom na pelet, ugradnja termostatskih ventila). Rok za završetak radova 4 mjeseca, lokacije LOT 1 – Mostar; LOT 2 – Livno, Ljubuški; LOT 3 – Zenica; Zavidovići.
Kvalifikacioni zahtjevi uključuju:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze da ima pristup likvidnim sredstvima, neopterećenim nekretninama, kreditnim linijama i drugim finansijskim sredstvima (neovisno o avansnom plaćanju predviđenim ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose: LOT 1: 66.000 BAM, LOT 2: 208.000 BAM i LOT 3: 198.000 BAM za potrebe predmetnih ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od: LOT 1: 825.000 BAM, LOT 2: 2.593.000 BAM i LOT 3: 2.472.000 BAM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće i/ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2019 – januar 2022),
 4. Specifično iskustvo u izvođenju sličnih radova i to minimalno jednan (1) ugovor sličan predmetnim radovima u minimalnom iznosu od: LOT 1: 176.000 BAM, LOT 2: 553.000 BAM i LOT 3: 527.000 BAM u periodu između 01. janura 2019 i roka za podnošenja ponuda. Za gore navedene i sve druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od: LOT 1: 000 BAM za nabavku i ugradnju mašinske opreme za instalacije grijanja, LOT 2: (i) 415.000 BAM za nabavku i ugradnju fasade i (ii) 138.000 BAM za nabavku i ugradnju mašinske opreme za instalacije grijanja, LOT 3: (i) 185.000 BAM za nabavku i ugradnju fasade i (ii) 185.000 BAM za nabavku i ugradnju mašinske opreme za instalacije grijanja.U slučaju podnošenja ponude za više lotova kvalifikacioni kriteriji moraju biti zadovoljeni u kumulativu u skladu sa detaljima datim u tenderskoj dokumentaciji.
 1. Ponude se sprovode putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke – Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i izvršiti uvid u tenderski dokumenat u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
 3. Tenderski dokument na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresovanim ponuđačima će biti dostavljen elektronskim putem nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije dana 25.11.2022. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i ostalih koji žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 25.11.2022. godine u 12.05h.
 5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
 6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
 7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
(10 sprat, soba 1019)
Tel: + 387 33 726 548
Fax: + 387 33 726 511
E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba