• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

05.09.2022.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nadogradnja postojećeg informacionog sistema sa implementacijom WEB baziranog geografskog informacionog sistema za vizualizaciju i analizu postojećih prostornih podataka i prostorno-planske dokumentacije u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Odluka