• B/H/S
 • ENG
Objave

Posebno obavještenje o nabavci – BEEPAF-P165405-RFB-13-W-22-FBiH

28.07.2022.

Zahtjev za ponude

Izvođenje radova

(bez prekvalifikacija)

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH

Naziv ugovora: Nabavka izvođača radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu: Zgrada Pravosudnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo (korisnici: Federalno ministarstvo pravde, Vrhovni sud FBiH, Ustavni sud FBiH, Federalno tužilaštvo FBiH, Sudska policija FBiH)

Država: Bosna i Hercegovina

Zajam br. /Kredit br. / Grant br.: 8906-BA

Zahtjev za ponude br.: BEEPAF-P165405-RFB-13-W-22-FBiH

Izdat dana:  28.07.2022.

 1. Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem supsidijarnog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom dobila je od Svjetske banke sredstva za finansiranje troškova Projekta Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH i namjerava upotrijebiti dio sredstva za plaćanja po ugovoru za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu: Zgrada Pravosudnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo (korisnici: Federalno ministarstvo pravde, Vrhovni sud FBiH, Ustavni sud FBiH, Federalno tužilaštvo FBiH, Sudska policija FBiH).
 2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalifikovane ponuđače za izvođenje građevinskih radova, da dostave zapečaćenu ponudu, s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na gore navedenom objektu koje uključuju: termoizolacija vanjskih zidova objekta, zamjena vanjske stolarije, termoizolacija ravnog krova i krova u blagom nagibu, uz zamjenu pokrova, demontaža postojećih i ugradnja novih plinskih kotlova, ugradnja novih instalacija grijanja/hlađenja, ugradnja ventilo-konvektora sa svom pratećom opremom, ugradnja LED rasvjete, rekonstrukcija dijela sistema gromobranske instalacije. Rok za završetak radova 4 mjeseca, lokacija Sarajevo.
Kvalifikacioni zahtjevi uključuju:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze da ima pristup likvidnim sredstvima, neopterećenim nekretninama, kreditnim linijama i drugim finansijskim sredstvima (neovisno o avansnom plaćanju predviđenim ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose  000 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od: 6.880.000 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće i/ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2019 – januar 2022),
 4. Specifično iskustvo u izvođenju sličnih radova i to minimalno jednan (1) ugovor sličan predmetnim radovima u minimalnom iznosu od 467.000 KM u periodu između 01. janura 2019 i roka za podnošenja ponuda. Za gore navedene i sve druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 880.000 KM za mašinske instalacije; (ii) jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 367.000 KM za nabavku i ugradnju fasade; jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 220.000 KM za nabavku i ugradnju otvora (prozori i vrata).
Ponuđač je dužan, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, uz ponudu dostaviti dokaz o posjedovanju Ovlaštenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja za poslove građenja iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika (za bar jednog člana u slučaju zajedničkog udruživanja), izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ili ukoliko nije raspoloživo bit će osigurano u roku od 30 dana kao uslov za potpisivanje ugovora. U tom slučaju ponuđač će uz ponudu dostaviti potvrdu da će osigurati traženo ovlaštenje u navedenom roku u slučaju da bude odabran kao najpovoljnjiji kvalifikovan ponuđač.
 1. Ponude se sprovode putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke – Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i izvršiti uvid u tenderski dokumenat u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
 3. Tenderski dokument na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresovanim ponuđačima će biti dostavljen elektronskim putem nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije dana 25.08.2022. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i ostalih koji žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 25.08.2022. godine u 12.05h.
 5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
 6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtjeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
 7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Jedinica za implementaciju projekta “Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH” za Federaciju Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

(10 sprat, soba 1019)

Tel: + 387 33 726 548

Fax: + 387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba i robert.bosnjak@beep.ba