• B/H/S
 • ENG
Objave

Posebno obavještenje o nabavci – BEEPAF-P165405-RFB-06-W-22-FBiH

05.07.2022.

Posebno obavještenje o nabavci

Zahtjev za ponude

Izvođenje radova

(bez prekvalifikacija)

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH

Naziv ugovora: Nabavka izvođača radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima u Kantonu Sarajevo i Hercegovačko – neretvanskoj županiji / kantonu: LOT 1 – Županijski/Kantonalni Sud HNŽ/K Mostar; LOT 2 – JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić; LOT 3 – Narodni univerzitet Konjic i LOT 4 – Dom zdravlja Čitluk

Država: Bosna i Hercegovina

Zajam br. /Kredit br. / Grant br.: 8906-BA

Zahtjev za ponude br.: BEEPAF-P165405-RFB-06-W-22-FBiH

Izdat dana:  05.07.2021.

 1. Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem supsidijarnog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom dobila je od Svjetske banke sredstva za finansiranje troškova Projekta Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH i namjerava upotrijebiti dio sredstva za plaćanja po ugovorima za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima u Kantonu Sarajevo i i Hercegovačko – neretvanskoj županiji / kantonu: LOT 1 – Županijski / Kantonalni Sud HNŽ / K, Mostar; LOT 2 – JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić; LOT 3 – Narodni univerzitet Konjic i LOT 4 – Dom zdravlja Čitluk.
 2. Ponuđači mogu da daju ponude za jedan ili više lotova/ugovora, kako je dalje definisano u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđači koji žele da ponude popuste u slučaju da im se dodijeli više od jednog lota/ugovora to će moći da učine, pod uslovom da su ti popusti uključeni u Pismo o ponudi.“
 3. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalifikovane ponuđače za izvođenje građevinskih radova, da dostave zapečaćenu ponudu, s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na gore navedenim objektima koji uključuju: LOT 1 – Županijski/Kantonalni Sud HNŽ/K, Mostar – arhitektonsko-građevinske, mašinske/strojarske i elektro radove. Demontaža postojećih drvenih otvora, nabavka i ugradnja novih, ugradnja dizalice topline/toplotne pumpe i ventilokonvektora, termoizolacija stropova prema tavanu i negrijanom prostoru i termoizolacija fasadnih zidova s unutarnje strane, djelomična zamjena rasvjetnih tijela; LOT 2 – JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić (termoizolacija vanjskih zidova, utopljavanje stropa prema tavanu, ugradnja tremostatskih ventila, zamjena rasvjete te rekonstrukcija sistema gromobranske instalacije); LOT 3 – Narodni univerzitet Konjic (termoizolacija vanjskih zidova, popratne neenergetske mjere) i LOT 4 – Dom zdravlja Čitluk – arhitektonsko-građevinske  mjere: fasaderke radove i radove na nabavci materijala i ugradnju slojeva ravnog krova.  Rok za završetak radova: 4 mjeseca za LOT 1 i 3 mjeseca za LOT 2, LOT 3 i LOT 4. Lokacije Mostar, Pazarić, Konjic i Čitluk.
Kvalifikacioni zahtjevi uključuju:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze da ima pristup likvidnim sredstvima, neopterećenim nekretninama, kreditnim linijama i drugim finansijskim sredstvima (neovisno o avansnom plaćanju predviđenim ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose: LOT 1: 262.000 BAM, LOT 2: 71.000 BAM, LOT 3: 30.000 BAM i LOT 4: 32.000 BAM za potrebe predmetnih ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od: LOT 1: 3.273.000 BAM, LOT 2: 888.000 BAM, LOT 3: 375.000 BAM i LOT 4: 394.000 BAM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće i/ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2019 – januar 2022),
 4. Specifično iskustvo u izvođenju sličnih radova i to minimalno jedan (1) ugovor sličan predmetnim radovima u minimalnom iznosu od: LOT 1: 698.000 BAM, LOT 2: 142.000 BAM, LOT 3: 60.000 BAM i LOT 4: 63.000 BAM u periodu između 01. janura 2019 i roka za podnošenja ponuda. Za gore navedene i sve druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: LOT 1: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 280.000 BAM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i vrata) i jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 418.000 BAM za mašinske instalacije; LOT 2: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 142.000 BAM za nabavku i ugradnju fasade; LOT 3: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 60.000 BAM za nabavku i ugradnju fasade i LOT 4: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 38.000 BAM za krovopokrivačke radove na izradi ravnih krovova i jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 25.000 BAM za nabavku i ugradnju fasade.

U slučaju podnošenja ponude za više lotova kvalifikacioni kriteriji moraju biti zadovoljeni u kumulativu u skladu sa detaljima datim u tenderskoj dokumentaciji.

Za LOT 3-Narodni univerzitet Konjic Ponuđač je dužan, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, uz ponudu dostaviti dokaz o posjedovanju Ovlaštenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja za poslove građenja iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika (za bar jednog člana u slučaju zajedničkog udruživanja), izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ili ukoliko nije raspoloživo bit će osigurano u roku od 30 dana kao uslov za potpisivanje ugovora. U tom slučaju ponuđač će uz ponudu dostaviti potvrdu da će osigurati traženo ovlaštenje u navedenom roku u slučaju da bude odabran kao najpovoljnjiji kvalifikovan ponuđač. Objekat Narodnog Univerziteta Konjic proglašen je Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Odlukom broj: 07.3-2.3-89/17-2 od 21/03/2017. godine.

 1. Ponude se sprovode putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke – Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i izvršiti uvid u tenderski dokumenat u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
 3. Tenderski dokument na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresovanim ponuđačima će biti dostavljen elektronskim putem nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije dana 02.08.2022. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i ostalih koji žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 02.08.2022. godine u 12.05h.
 5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
 6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
 7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH” za Federaciju Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo (10 sprat, soba 1019)
Tel: + 387 33 726 548, Fax: + 387 33 726 511
E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba