• B/H/S
 • ENG
Objave

Posebno obavještenje o nabavci – BEEPAF-165405-RFB-03-W-22-FBiH

28.04.2022.

Zahtjev za ponude

Izvođenje radova

(bez prekvalifikacija)

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH

Naziv ugovora: Nabavka izvođača radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ i JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza,  JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica,  JU OŠ Miroslav Krleža Zenica

Država: Bosna i Hercegovina

Zajam br. /Kredit br. / Grant br.: 8906-BA

Zahtjev za ponude br.: BEEPAF-165405-RFB-03-W-22-FBiH

Izdat dana:  28.04.2022.

 1. Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem supsidijarnog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom dobila je od Svjetske banke sredstva za finansiranje troškova Projekta Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH i namjerava upotrijebiti dio sredstva za plaćanja po ugovoru za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ i JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza, JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica i JU OŠ Miroslav Krleža Zenica
 2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalifikovane ponuđače za izvođenje građevinskih radova, da dostave zapečaćene ponude, s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na gore navedenim objektima koji uključuju: arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Mjere energetske efikasnosti koje će biti provedene u okviru Projekta sastoje se od: JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ i JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza (termoizolacija vanjskih zidova škole i školske dvorane, zamjena vanjske stolarije, termoizolacija tavanskog prostora škole i školske dvorane, ugradnja kotla na pelet, ugradnja termostatskih ventila, ugradnja kalorimetra sa M-bus modulom, ugradnja LED rasvjete, rekonstrukcija dijela sistema gromobranske instalacije); JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica (termoizolacija vanjskih zidova, zamjena vanjske stolarije, termoizolacija ravnog krova, ugradnja termostatskih ventila, zamjena rasvjetnih tijela, rekonstrukcija dijela sistema gromobranske instalacije) i JU OŠ Miroslav Krleža Zenica (termoizolacija vanjskih zidova škole i školske dvorane, zamjena vanjske stolarije, ugradnja termostatskih ventila, zamjena rasvjetnih tijela, rekonstrukcija dijela sistema gromobranske instalacije). Rok za završetak radova 4 mjeseca, lokacije Zenica i Breza.
Kvalifikacioni zahtjevi uključuju:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze da ima pristup likvidnim sredstvima, neopterećenim nekretninama, kreditnim linijama i drugim finansijskim sredstvima (neovisno o avansnom plaćanju predviđenim ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose 000 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od: 7.555.500 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće i/ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2019 – januar 2022),
 4. Specifično iskustvo u izvođenju sličnih radova i to minimalno jednan (1) ugovor sličan predmetnim radovima u minimalnom iznosu od 612.000 KM u periodu između 01. janura 2019 i roka za podnošenja ponuda. Za gore navedene i sve druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 1.128.000 BAM za nabavku i ugradnju otvora (prozori i vrata); (ii) jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 484.000,00 BAM za nabavku i ugradnju fasade.
 1. Ponude se sprovode putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke – Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i izvršiti uvid u tenderski dokumenat u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
 3. Tenderski dokument na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresovanim ponuđačima će biti dostavljen elektronskim putem nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije dana 30.05.2022. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i ostalih koji žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 30.05.2022. godine u 12.05h.
 5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
 6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtjeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
 7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Jedinica za implementaciju projekta “Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH” za Federaciju Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

(10 sprat, soba 1019)

Tel: + 387 33 726 548

Fax: + 387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba