• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o raspodjeli sredstava – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

09.11.2021.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

ODLUKE

o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta iz Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”:

Rekonstrukcija i sanacija lokalnog puta Domislica – Brezove Dane – Beše u Maglaju

Rekonstrukcija i sanacija lokalnog puta u MZ Vinište

Rekonstrukcija ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica