• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o raspodjeli interventnih sredstava – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

21.09.2021.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta iz Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

 

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Vodosnadbijevanje naselja Bistrica – Interventna sredstva

Općina Zepče

 

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Sanacija poplavama uništenog sistema grijanja Svetište sv. Leopolda Mandića – Maglaj 1 – Interventna sredstva

Općina Maglaj

 

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Sanacija poplavama uništenog sistema grijanja Svetište sv. Leopolda Mandića – Maglaj 2 – Interventna sredstva

Općina Maglaj

 

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Rješavanje odvodnje na području Mokri Dolac – Interventna sredstva

Općina Posušje

 

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić – Interventna sredstva

Općina Zavidovići

 

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Čišćenje korita vodotoka Matice kroz naselje Privalj u Širokom Brijegu– Interventna sredstva

Grad Široki Brijeg