• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata – 10.07.2024. godine

10.07.2024.

Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata – 10.07.2024. godine

Dana, 10. 7. 2024. godine, Federalni ministar prostornog uređenja, Željko Nedić, sa svojim suradnicima je posjetio Grad Ljubuški u svrhu potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekata Korisnika sa sredstvima koja su osigurana u Proračunu Federacije BiH za 2024. godinu za sljedeće transfere:

„Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“, “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” i “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta”.

U zgradi Gradske Uprave Ljubuški, ministar je potpisao ugovore u vrijednosti od 1.948.000,00 KM, te je ovom prilikom potpisan 21 ugovor, sa sljedećim korisnicima: Grad Ljubuški, Grad Široki Brijeg, Općina Grude, Općina Posušje, Župa svetog Mihovila arkanđela Drinovci Grude, Grad Mostar, Grad Stolac, Općina Čitluk, Općina Neum i Općina Ravno.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici prethodno navedenih korisnika i ministar Federalnog ministarstva financija, Toni Kraljević.