• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata – 04.07.2024. godine

04.07.2024.

Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata – 04.07.2024. godine

Ministar Željko Nedić je 4. 7. 2024. godine u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja potpisao ugovore u vrijednosti od  789.000,00 KM o sufinanciranju projekata Korisnika sa sredstvima koja su osigurana u Proračunu Federacije BiH za 2024. godinu za sljedeće transfere:

„Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“, “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije” i “Tekući transferi drugim razinama vlasti i  fondovima  –  za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta”.

Ministar Željko Nedić je potpisao ispred Ministarstva ugovore sa sljedećim korisnicima: Grad Konjic, Općina Breza, Općina Kakanj, Općina Olovo, Srpska pravoslavna crkvena općina Sarajevo-Saborna Crkva i Udruženje Tarikatski centar „Hadži Sinanova tekija“ Sarajevo.