• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata – 03.07.2024. godine

03.07.2024.

Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata – 03.07.2024. godine

Dana, 3. 7. 2024. godine, Federalni ministar prostornog uređenja, Željko Nedić, sa svojim suradnicima je posjetio Općinu Novi Travnik u svrhu potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekata Korisnika sa sredstvima koja su osigurana u Proračunu Federacije BiH za 2024. godinu za sljedeće transfere:

„Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“, “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” i “Tekući transferi drugim razinama vlasti i  fondovima  –  za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta”.

U zgradi Općine Novi Travnik, ministar je potpisao ugovore u vrijednosti od 1,7 milijuna KM, te je ovom prilikom potpisano 20 ugovora, sa sljedećim korisnicima: JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Središnja Bosna, Općina Busovača, Općina Dobretići, Općina Fojnica, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Općina Kiseljak, Općina Kreševo i Općina Novi Travnik.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici prethodno navedenih Korisnika i predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, Lidija Bradara.