• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Usklađivanju zakonodavnog okvira u oblasti građenja

07.12.2023.

Usklađivanju zakonodavnog okvira u oblasti građenja

Federalni minister prostornog uređenja, g. Željko Nedić, i direktor Ekonomskog ureda, USAID Misija u BiH, g. Karl Wurster, otvorili su danas pozdravnim obraćanjem skup na temu Aktivnosti na usklađivanju zakonodavnog okvira u oblasti građenja na nivou kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

Prezentaciju aktivnosti predstavio je g. Emir Ramadanović, direktor, USAID-ovog Projekta E-uprave.

Federalni ministar, g. Željko Nedić, održao je i radni sastanak sa kantonalnim ministrima na temu Koordinacija aktivnosti na usklađivanju pravnog okvira u oblasti građenja.

Uvođenjem E-dozvola ojačat će se saradnja i koordinacija između nadležnih kantonalnih ministarstava i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te će se preduzeti neophodni koraci kako bi se omogućila implementacija elektronskog sistema za ishodovanje e-dozvola i drugih akata u oblasti građenja (kao što su izmjene zakonodavnog okvira, omogućavanje pristupa elektronskom sistemu za ishodovanje e-dozvola, itd.), što bi bilo od posebnog značaja za oblast građenja u Federaciji BiH.

Drugi radni dan tema je Razmatranje daljih aktivnosti o primjeni izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te donošenja Uredbe o postupku ishodovanja e-dozvola i drugih akata u oblasti građenja.