• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Poziv autorima za prijavu naučnih radova na temu energijske efikasnosti u zgradarstvu

21.09.2022.

Poziv autorima za prijavu naučnih radova na temu energijske efikasnosti u zgradarstvu

Prepoznavši značaj energijske efikasnosti u procesu dekarbonizacije sektora zgradarstva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja u suradnji sa Bosanskohercegovačko – američkom akademijom umjetnosti i nauka (Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS), poziva sve zainteresirane autore za prijavu naučnih radova na temu energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru BHAAAS simpozija o održivom urbanom razvoju 2023 (društvene znanosti, ekonomija, arhitektura, urbanizam, građevinarstvo i srodna područja).

Radovi koji budu prihvaćeni i predstavljeni tijekom BHAAAS simpozija o održivom urbanom razvoju 2023 biće objavljeni u Springerovoj LNNS series i indeksirani u SCOPUS, INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH, SCImagoGoogle Scholar, Springerlink.

Više informacija na BHAAAS International Symposium on Sustainable Urban Development 2023 – Call for papers