• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini

14.09.2022.

Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini

Saopštenje za javnost

Sveobuhvatna energetska obnova javnih zgrada prilika je za nove investicije i upošljavanje građevinske operative

Sarajevo, 14. septembar 2022. – Danas je u Gradskoj Vijećnici, u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja, održana međunarodna konferencija pod nazivom “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini”. Događaj je okupio ključne aktere u oblasti  energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, upravo kako bi razgovarali o temama od značaja za energetsku efikasnost, sa fokusom na modele finansiranja i izgradnju kapaciteta s ciljem uklanjanja postojećih prepreka za daljnji razvoj tržišta i povećanje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada.

Prisutnima je prezentirana vizija razvoja u oblasti energetske efikasnosti javnih zgrada u nadolazećim desetljećima, s osvrtom na ostvarene rezultate i prepreke vezano za obnovu zgrada tijekom prethodnih godina, te ukazano na značaj uspostavljanja inventara javnih zgrada i održivih mehanizama financiranja, kao i mobilizacije privatnog kapitala.

„Ova međunarodna konferencija je prilika da javnost upoznamo o svemu što je Ministarstvo uradilo u posljednih sedam godina čime se pozicioniralo kao apsolutni lider u implementaciji mjera energijske učinkovitosti u javnim objektima. Kroz višegodišnju suradnja sa finansijskim institucijama i organizacijama poput Svjetske banke, UNDP, KfW, Švicarski Caritas, GIZ, i uz podršku proračunskih sredstava, osigurano je 53 milijuna eura za obnovu preko 400 objekata javne namjene, najvećim dijelom obrazovnih, zdravstvenih i administrativnih. Iako su rezultati ostvareni kroz navedene projekte izuzetno značajni, želim ukazati na činjenicu da svaki projekt ima svoj početak i kraj. Vrlo svjesna ove činjenice, Vlada F BiH uspostavila je Revolving fond kao samoodrživi financijski mehanizam s ciljem prikupljanja i upravljanja financijskim sredstvima za provođenje mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima u F BiH. Ostvareni rezultati najbolji su primjer dobre sinergije između različitih ministarstva, projektnog tima i financijera, kojeg treba dalje slijediti jer nam ostaje  još  dosta posla kada je poboljšanje energijske učinkovitosti u pitanju. Kao što je istaknuto u samom uvodu konferencije, preko 2.000 objekata javne namjene još uviječ čeka svoj red za implementaciju mjere energijske učinkovitosti. Kao rezultat imamo značajno smanjenje troškova za energiju kako u javnim tako i privatnim budžetima, a sve navedeno doprinosi ekonomskom rastu i ubrzanom razvoju Bosne i Hercegovine.“ izjavio je federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.

Rezultati ostvareni kroz projekte Svjetske banke za energijsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP i Dodatno finansiranje za BEEP) idu u prilog izjavi ministra Martića. Kroz investiciju od 39.3 miliona KM do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada, kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Provođenjem aktivnosti u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose skoro 30.000 MWh.

Konferencija je bila prilika za razmjenu mišljenja i iskustava, te prezentaciju primjera dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti u EU i zemljama okruženja. Događaj je poslužio kao platforma za prezentiranje novih ideja i rješenja, koja će Bosni i Hercegovini pomoći u procesu ispunjavanja zahtjeva iz Ugovora o Energetskoj zajednici i pristupanja EU.

Zaključci konferencije će u formi smjernica biti dostavljeni svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, s ciljem promptnog djelovanja   kako bi se u narednih godinu dana kreiralo stimulirajuće okruženje za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada, te pokrenule nove investicije za energetsku obnovu javnog sektora.