• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Vanredni ispitni rok za polaganje stručnih ispita

26.04.2022.

Vanredni ispitni rok za polaganje stručnih ispita

Broj:05-30-8-526/22

Sarajevo, 21.4.2022. godine

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) ,a u vezi sa odredbama Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 41/18, 77/19 i 1/22),. Federalni ministar prostornog uređenja, donosi

ODLUKU

I

Federalno ministarstvo prostornog uređenja za 2022.godinu utvrđuje vanredni ispitni rok za polaganje stručnih ispita u skladu sa odredbama Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 41/18, 77/19 i 1/22) i to junski rok 2022.godine.

II

Prijave za polaganje kandidati mogu podnijeti u ministarstvu do 30.6.2022.godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U Službenim novinama Federacije BiH broj: 25a/22 od 31.3.2022.godine objavljena je Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju .

Nakon stupanja na snagu Uredbe ministarstvu je podnesen povećan broj zahtjeva za polaganje stručnih ispita te kako su nedostatna 4 ispitna roka (a u želji da omogućimo svim kandidatima da stručni ispit polože u sto kraćem roku) donesena je predmetna odluka.

Ministar

Josip Martić