• B/H/S
 • ENG
Stručni ispiti

Opšti dio ispita je jedinstven za sve kandidate koji polažu ispit po ovom pravilniku.

 

Program opšteg dijela ispita uključuje:

 1. Osnove ustavnog uređenja BiH;
 2. Osnove ustavnog uređenja Federacije BiH;
 3. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Radne odnose;
 5. Osnove upravnog postupka i upravnog spora i
 6. Osnove kancelarijskog poslovanja.

 

IZVORI:

 1. Ustav Bosne i Hercegovine;
 2. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u “Službenom listu Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 1/94;
 3. Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06;
 4. Zakon o radu;
 5. Zakon o organizaciji uprave u FBiH;
 6. Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98);
 7. Zakon o upravnim sporovima;
 8. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i organizacija (30/98);
 9. Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi;
 10. Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa;
 11. Zakon o pečatima (2/94);
 12. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10).