• B/H/S
  • ENG
Projektovanje

PROJEKTANT

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15), poslove projektovanja građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.U skladu sa odredbama člana 26. stav 2. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja.

Registar izdanih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti nostrifikacije

Registar projektana kojima je dato ovlaštenje