• B/H/S
  • ENG
Projektovanje (nacionalni spomenici)

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti izrade projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika

Poslove izrade projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika može obavljati samo pravno lice koje ima autorizaciju FMPU-a.