• B/H/S
  • ENG
Nostrifikacija

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije 

Poslove nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati samo pravno lice koje ima autorizaciju u formi rješenja Federalnog ministarstva. Pravno lice koje ima autorizaciju za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja.