bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Izrada planskih dokumenataJavni poziv   za davanje ovlaštenja privrednim društvima i drugim pravnim licima radi obavljanja stručnih poslova izrade planskih dokumenata.
 
Uredbom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (Službene novine Federacije BiH", broj: 71/08), utvrđuju se posebni uslovi koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata. Uslovi podrazumijevaju stručnu osposobljenost, potreban broj stručnih lica i tehničku opremljenost  za obavljanje ovih poslova, a planski dokumenti čijom se izradom mogu baviti su prostorni i urbanistički planovi i detaljni planski dokumenti.
 
Ovlaštenje o ispunjavanju propisanih uvjeta izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja na rok od pet godina. Ministarstvo vodi Registar privrednih društava i drugih pravnih lica kojima su izdata ovlaštenja.
 
 


Registar u PDF formatu.