• B/H/S
  • ENG
Objave

Preliminarna lista korisnika – utopljavanja zgrada radi uštede energije

01.07.2022.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Broj: 04-11-6-381/22-73

Sarajevo, 01.07.2022. godine

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za Program utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za “Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije” broj: 04-11-6-381/22-71  od 30.06.2022. godine, utvrđena je preliminarna lista korisnika:

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA

R. Br. Podnositelj prijave Naziv projekta
1. Općina Novi Grad Sarajevo Zamjena dijela postojeće fasadne stolarije na zgradi OŠ Osman Nuri Hadžić
2. MUP Kantona 10 Utopljavanje zgrade radi uštede energije
3. Općina Kreševo Utopljavanje objekta JU Dječiji vrtić Radost Kreševo
4. Grad Široki Brijeg Implementacija mjera energetske učinkovitosti na zgradi Područne škole Izbično
5. Grad Zenica Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad
6. Općina Čitluk Utopljavanje OŠ Bijakovići
7. Općina Vitez Utopljavanje zgrade HKD Napredak
8. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna Poboljšanje energetske efikasnosti sanacijom podnih površina u bolnici
9. Općina Busovača Utopljavanje zgrade NK Busovača
10. Grad Ljubuški Druga faza utopljavanje OŠ Tin Ujević, PŠ Klobuk
11. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje  i zaštitu okoline BPK Goražde Termoizolacija fasade objekta MUP BPK
12. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje  i zaštitu okoline BPK Goražde Termoizolacija kosog krova dvorane JU OŠ Prača-Pale u FBiH
13. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje  i zaštitu okoline BPK Goražde Zamjena stolarije u zgradi Ministarstva za finansije BPK
14. Grad Goražde Sanacija kosog dijela krova iznad velike sale na objektu Centar za kulturu
15. Općina Žepče Utopljavanje zgrada radi uštede energije -JU OŠ Begov Han
16. Općina Maglaj Provođenje mjera energetske efikasnosti radi uštede energije- Sportske dvorane u Maglaju
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Projekat utopljavanje policijske zgrade Bosanska Krupa
18. Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Projekat utopljavanje i unutrašnje uređenje zgrade veze radi uštede energije
19. Općina Breza Provedba mjera energetske efikasnosti na općini Breza u cilju uštede energije
20. Općina Posušje Utopljavanje javnog objekta Radia Posušje
21. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna Utopljavanje zgrade Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić Travnik
22. Grad Zavidovići Sanacija fasade u JU OŠ Hajderovići
23. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP Utopljavanje školske dvorane fra Ilije Starčevića u Tolisi
24. Kantonalni sud u Odžaku Utopljavanje zgrade kantonalnpog suda u Odžaku
25. Općina Novi Travnik Utopljavanje vanjskih zidova Vatrogasni domu Novom Travniku
26. Grad Mostar Utopljavanje zgrade Biskupskog ordinirijata Mostar radi uštede energije
27. Grad Čapljina Provođenje mjere energetske efikasnosti u zgradi gradske uprave Čapljina
28. Županijska uprava Civilne zaštite Orašje Utopljavanje zgrade Županijske uprave Civilne zaštite
29. Grad Mostar Utopljavanje objekta Treće osnovne škole u Mostaru
30. Općina Stari Grad Sarajevo Unaprijeđenje sistema energetske efikasnosti u OŠ Šejh MUhamed ef. Hadžijamaković I faza
31. Grad Mostar Utopljavanje objekta dječijeg vrtića Zvijezdica u Mostaru
32. Grad Mostar Utopljavanje objekta dječijeg vrtića Sunce u Mostaru
33. Grad Mostar Povećanje energetske učinkovitosti i ekološko unaprijeđenje objekata Doma zdravlja Mostar
34. Općina Velika Kladuša Utopljavanje centralnog objekta tri srednje škole u Velikoj Kladuši
35. Općina Grude Provedba mjera iz detaljnog energetskog pregleda zgrada općine Grude
36. Grad Cazin Projekat utopljavanje OŠ Cazin 2
37. Općina Odžak Utopljavanje upravne zgrade općine Odžak zgrada broj 3
38. Općina Kupres Utopljavanje administrativne zgrade “Bijela kuća” u Kupresu
39. Općina Sapna Utopljavanje javnog objekta Kovačevići
40. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP Utopljavanje OŠ Vladimir Nazor Odžak
41. Grad Livno Utopljavanje zgrade OŠ Fra Lovro Karaula – Priluka

 

Na preliminarnu listu  korisnika, podnositelji prijava mogu uložiti žalbu Komisiji  za rješavanje prigovora, koju u tu svrhu imenuje Federalni ministar prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave  liste  na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba