• B/H/S
 • ENG
Objave

Posebno obavještenje o nabavci – BEEPAF-165405-RFB-10-W-21-FBiH

23.06.2021.

Zahtjev za ponude: Izvođenje radova (bez prekvalifikacija)

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH

Naziv ugovora: Nabavka izvođača radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, JU „Mašinski fakultet“ Zenica, JU „Metalurško-tehnološki fakultet“ Zenica, JU „Filozofski fakultet“ Zenica

Država: Bosna i Hercegovina

Zajam br. /Kredit br. / Grant br.: 8906-BA

Zahtjev za ponude br.: BEEPAF-165405-RFB-10-W-21-FBiH

Izdat dana:  23.06.2021.

 1. Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem supsidijarnog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom dobila je od Svjetske banke sredstva za finansiranje troškova Projekta Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH i namjerava upotrijebiti dio sredstva za plaćanja po ugovoru za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, JU „Mašinski fakultet“ Zenica, JU „Metalurško-tehnološki fakultet“ Zenica, JU „Filozofski fakultet“ Zenica.
 2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalifikovane ponuđače za izvođenje građevinskih radova, da dostave zapečaćene ponude, s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na gore navedenim objektima koji uključuju: arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Mjere energetske efikasnosti koje će biti provedene u okviru Projekta sastoje se od: JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica (Termoizolacija vanjskih zidova, termoizolacija stropa, termoizolacija krova, zamjena prozora i vrata, instalacija termostatskih ventila, kalorimetara i hidrauličko balansiranje sistema, parcijalna zamjena rasvjetnih tijela), JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica (Termoizolacija vanjskih zidova, termoizolacija krova, ugradnja termostatskih ventila, ugradnja regulacionih ventila, parcijalna zamjena rasvjetnih tijela), JU „Mašinski fakultet“ Zenica (Termoizolacija vanjskih zidova, termoizolacija krova, termoizolacija tavanskog prostora, zamjena prozora i vrata, ugradnja termostatskih ventila, regulacionih ventila i radovi na podstanici, parcijalna zamjena rasvjetnih tijela), JU „Metalurško-tehnološki fakultet“ Zenica (Termoizolacija vanjskih zidova, termoizolacija krova, zamjena prozora i vrata, ugradnja termostatskih ventila, zamjena toplotne podstanice, parcijalna zamjena rasvjetnih tijela), JU „Filozofski fakultet“ Zenica (Termoizolacija vanjskih zidova, termoizolacija krova, zamjena prozora i vrata, ugradnja termostatskih ventila, hidraulično balansiranje toplotnog sistema, parcijalna zamjena rasvjetnih tijela). Rok za završetak radova 4 mjeseca, lokacija
Kvalifikacioni zahtjevi uključuju:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze da ima pristup likvidnim sredstvima, neopterećenim nekretninama, kreditnim linijama i drugim finansijskim sredstvima (neovisno o avansnom plaćanju predviđenim ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose 1.192.000 BAM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od 14.890.000 BAM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće i/ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2018 – januar 2020),
 4. Specifično iskustvo u izvođenju sličnih radova i to minimalno jednan (1) ugovor sličan predmetnim radovima u minimalnom iznosu od 3.177.000 BAM u periodu između 01. janura 2018 i roka za podnošenja ponuda. Za gore navedene i sve druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 2.224.000 BAM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i vrata); (ii) jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 953.000 KM za nabavku i ugradnju fasade.
 1. Ponude se sprovode putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke – Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i izvršiti uvid u tenderski dokumenat u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
 3. Tenderski dokument na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresovani ponuđači mogu preuzeti nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenoj adresi.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije dana 21.07.2021. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i ostalih koji žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 21.07..2021. godine u 12.05h.
 5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
 6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
 7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenjaJedinica za implementaciju projekta “Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH” za Federaciju Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

(10 sprat, soba 1019)

Tel: + 387 33 726 548

Fax: + 387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba