• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o izboru korisnika sredstava – utopljavanje zgrada radi uštede energije

06.05.2021.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

ODLUKU

o izboru korisnika sredstava Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije

Tekst odluke možete preuzeti ovdje:

Odluka o izboru korisnika sredstava

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Utopljavanje zgrade društvenog doma „Krčevac” u naseljenom mjestu Solakovići, Općina Busovača