• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Lašve na lokalnoj cesti u naselju Gladnik

26.10.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b ja v lj u j e

JAVNI POZIV

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE MOSTA PREKO RIJEKE LAŠVE NA LOKALNOJ CESTI U NASELJU GLADNIK KAO I PRIPADAJUĆEG DIJELA REGULACIJE RIJEKE LAŠVE

autor projekta: lnfra d.o.o. Sarajevo

investitor: J.P. Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

1.

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja rješenja o izmjeni rješenja o urbanističkoj saglasnosti za radove na izgradnji složene građevine – dionice brze ceste Lašva – petlja Nević Polje, sa pratećim objektima, na području Grada Zenica (Zeničko-dobojski kanton) i općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik (Srednjobosanski kanton).

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 1 O dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja , ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

 

Broj: UPI/03-23-2-23/14