• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o raspodjeli sredstava – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta – 2022

03.08.2022.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

ODLUKE

o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta iz Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”:

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Sanacija šteta od bujičnih tokova na prometnici u naselju Knešpolje – Grad Široki Brijeg – Interventna sredstva

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Sanacija klizišta u naselju Brekovica – Grad Bihać – Interventna sredstva

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Izgradnja saobraćajnice u Industrijskoj zoni u cilju zaštite od poplava – Grad Gradačac – Interventna sredstva