• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka i konačna lista korisnika – zaštita nacionalnih spomenika

13.07.2022.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Odluka o izboru korisnika

Broj: 04-11-6-379/22-82

Sarajevo, 13.07.2022. godine

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” broj: 04-11-6-379/22-81 od 13.07.2022. godine, utvrđena je konačna lista korisnika:

 

KONAČNA LISTA  KORISNIKA

R. Br.Podnositelj prijaveNaziv projektaIZNOS ZA DODJELU
1Općina KljučAdaptacija i uređenje sanitarnog čvora na Starom gradu Ključ18.724,70
2Franjevački samostan Sv. Katarine KreševoRekonstrukcija i sanacija prostorije franjevačke knjižnice i arhiva u samostanu Sv. Katarine Kreševo50.000,00
3Župa Sv. Ante Padovanskog BusovačaIzrada i ugradnja vitraja na crkve Sv. Ante Padovanskog u Busovači70.000,00
4Grad StolacIluminacija Starog grada Stolac – faza 390.000,00
5SPC Opština TravnikKonzervatorsko-restauratorsko-slikarski radovi na zidnom slikarstvu u Hramu Uspenju Presvete Bogorodice u Travniku16.380,00
6Srpsko pravoslavni manastir ŽitomislićPrva faza obnove gostoprimnice sa restoranskim dijelom manastira Žitomsilić50.000,00
7Svetište Majke Božije OlovoProjekat sanacije, konstrukcije crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Olovu90.000,00
8MIZ LivnoRekonstrukcija i rehabilitacija Lala-pašine džamije60.000,00
9Franjevački samostan Sv. Bonaventure VisokoFormiranje zbirki-Franjevačkog muzeja Visoko60.000,00
10Župa Sv. Mihovila Arkanđela DrinovciProjekat završetak uređenja crkve70.000,00
11MIZ GračanicaHadži Džaferova džamija Lipljanska80.000,00
12UDR Tarikatski centar Hadži Sinanova tekija u SarajevuZamjena dotrajale krovne pokrivke na halvet i mejdan odaji i kuli Hadži Sinanove tekije40.000,00
13Općina IlijašProjekat revitalizacija historijskog područja Stari grad Dubrovnik – južna kula80.000,00
14Grad GračanicaIzvođenje sanacionih radova na nacionalnom spomeniku Konak u Gračanici70.000,00
15Pravoslavna Mitropolija Dabrobosanska Manastir Udrim u GostovićuUređenje manastira Udrim – zidarsko kamenorezački radovi80.000,00
16Nadbiskupsko sjemenište  Petar Barbarić TravnikZaštita zgrade Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić Travnik90.000,00
17Franjevački samostan Sv. Ante SarajevoUnutarnje uređenje crkve Sv. Ante na Bistriku43.235,00
18Općina Pale -PračaTekuće održavanje kulturno-historijskog spomenika BiH u Prači -Turbe Semiz Alipaše40.611,30
19Grad BihaćTekuće održavanje konzervatorsko restauratorski radovi-hitna sanacija objekta “Građevina – Zgrada” građevinskog ureda u Bihaću60.000,00
20JU Zavičajni muzej TravnikTekuće održavanje Srednjovjekovne tvrđave Stari grad Travnik40.000,00
21Grad KonjicSanacija partera i oborinske odvodnje na objektu Društveni dom70.000,00
22Agencija Stari grad MostarKonzervacija i restauracija historijske građevine Karađoz- begova mosta u Blagaju60.000,00
23Vrhbosansko bogoslovno sjemenište SarajevoZamjena prozora i obnova fasade na istočnom krilu70.000,00
24Grad LjubuškiZaštita nacionalnog spomenika Stari grad Ljubuški70.000,00
25Grad GoraždeIzrada projektne dokumentacije za nacionalni spomenik Historijsko područje-nekropola sa stećcima u Hrančićima18.000,00
26Župa Uznesenja BDM StupObnova i uređenje župne crkve i svetišta70.000,00
27MIZ MostarRekonstrukcija munare  džamije Hadži Memije Cernice58.049,00
28Grad ČapljinaIzrada elaborata konstruktivne sanacije i saniranje krova kule Gavrankapetanovića u Počitelju sa arhitektonskim osvjetljenjem80.000,00
29Općina OdžakRekonstrukcija i revitalizacija Male vijećnice Beledija u Odžaku60.000,00
30Agencija Stari grad MostarRedovno održavanje i izrada kataloga Nekropola sa stećcima u Gornjem Pologu kod Mostara30.000,00
31Grad CazinRekonstrukcija nacionalnog spomenika kuća Nurije Pozderca90.000,00
32Općina KupresKonzervacija arheološkog područja – Otinovci sa ostacima crkava iz V , XV i XIX vijeka kroz održavanje seoskog puta u Otinovcima70.000,00
33Grad LivnoProjekt Stari grad u Livnu Bistrički grad70.000,00
UKUPNO:2.015.000,00