• B/H/S
 • ENG
Objave

Posebno obavještenje o nabavci – UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-04-W-22-FBIH

28.03.2022.

Posebno obavještenje o nabavci

 

Zahtjev za ponude

Izvođenje radova

(bez prekvalifikacija)

 

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Naziv Ugovora: Nabavka izvođača radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: LOT 1 – OŠ Drežnica, Drežnica; OŠ fra Petra Bakule, Mostar; OŠ Vareš, Vareš; OŠ Kulin ban, Visoko; LOT 2 – OŠ Novi Šeher, Maglaj; OŠ 1.mart Jelah, Tešanj

Država: Bosna i Hercegovina

Zajam br./Kredit br./Grant br.: GCF (Zeleni klimatski fond) putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

Br. projekta: BiH10/00103203

Zahtjev za ponude br.: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-04-W-22-FBIH

Izdat dana: 28.03.2022. godine

 1. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) potpisali su Pismo sporazuma o provedbi projekta “Povećavanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini” finansiranog od strane Zelenog klimatskog fonda (GCF). U okviru Projekta planirano je da UNDP BiH stavi na raspolaganje dio sredstava GCF grant fonda Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za provedbu mjera energetske efikasnosti infrastrukture u FBiH, koje dio sredstava u okviru Projekta planira upotrijebiti za finansiranje radova na Implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektima: LOT 1-OŠ fra Petra Bakule Mostar; OŠ Drežnica; OŠ Vareš; OŠ Kulin ban Visoko; LOT 2 – OŠ Novi Šeher; OŠ 1.mart Jelah.
 2. Ponuđači mogu da daju ponude za jedan ili oba lota/ugovora, kako je dalje definisano u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđači koji žele da ponude popuste u slučaju da im se dodijeli više od jednog lota/ugovora to će moći da učine, pod uslovom da su ti popusti uključeni u Pismo o ponudi.“
 3. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalifikovane ponuđače za izvođenje građevinskih radova, da dostave zapečaćenu ponudu, s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti u cilju smanjenja emisija CO2 na gore navedenim objektima koji uključuju: mašinske, arhitektonsko-građevinske i elektro radove. Mjere energetske efikasnosti koje će biti provedene u okviru Projekta sastoje se od: LOT 1-OŠ fra Petra Bakule Mostar i OŠ Drežnica (zamjena kotlova i dijela opreme u kotlovnici i promjena energenta); OŠ Vareš (zamjena kotlova i dijela opreme u kotlovnici i promjena energenta, zamjena dijela oštećenih radijatora, zamjena dijela otvora-prozora); OŠ Kulin ban Visoko (ugradnja plinske rampe u kotlovnici); LOT 2 – OŠ Novi Šeher (termoizolacija fasadnih zidova, zamjena fasadnih otvora, termoizolacija tavanice, zamjena rasvjete, ugradnja termostatskih ventila); OŠ 1.mart Jelah (termoizolacija fasadnih zidova, zamjena fasadnih otvora, termoizolacija tavanice, zamjena kotla na krutu gorivo s kotlom na pelet, ugradnja termostatskih ventila). Rok za završetak radova 4 mjeseca, lokacije Mostar, Drežnica, Visoko, Vareš, Maglaj i Tešanj.
Kvalifikacioni zahtjevi uključuju:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze da ima pristup likvidnim sredstvima, neopterećenim nekretninama, kreditnim linijama i drugim finansijskim sredstvima (neovisno o avansnom plaćanju predviđenim ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose: LOT 1: 112.000 BAM i LOT 2: 118.000 BAM za potrebe predmetnih ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od: LOT 1: 1.390.000 BAM i LOT 2: 1.476.000 BAM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće i/ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (2019 –2021),
 4. Specifično iskustvo u izvođenju sličnih radova i to minimalno jednan (1) ugovor sličan predmetnim radovima u minimalnom iznosu od: LOT 1: 297.000 BAM i LOT 2: 315.000 BAM u periodu između 01. janura 2019 i roka za podnošenja ponuda. Za gore navedene i sve druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od: LOT 1: 000 BAM za usluge nabavke i ugradnje opreme za izgradnju funkcionalne kotlovnice na javnom objektu, kapaciteta ukupne snage preko 500 kW i LOT 2: (i) 95.000 BAM za nabavku i ugradnju otvora (prozori i vrata) i (ii) 220.000 BAM za nabavku i ugradnju fasade. U slučaju podnošenja ponude za više lotova kvalifikacioni kriteriji moraju biti zadovoljeni u kumulativu u skladu sa detaljima datim u tenderskoj dokumentaciji.
 1. Ponude se sprovode putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke – Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i izvršiti uvid u tenderski dokumenat u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
 3. Tenderski dokument na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresovanim ponuđačima će biti dostavljen elektronskim putem nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije dana 25.04.2022. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i ostalih koji žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 25.04.2022. godine u 12.05h.
 5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
 6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
 7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Jedinica za implementaciju projekta

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

(10 sprat, soba 1019)

Tel: + 387 33 726 548

Fax: + 387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba