• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o raspodjeli interventnih sredstava – zaštita nacionalnih spomenika

21.09.2021.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta iz Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: “Obnova i sanacija župne crkve i svetišta” – Interventna sredstva
Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup