• B/H/S
  • ENG
Izvođenje – građenje

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova (građenje građevina, izvođenje pojedinih dijelova građevine, izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini) 

Izvođač je pravno lice koje gradi ili izvodi pojedine radove na građevini ili izvodi druge zahvate u prostoru. Građenje građevina i/ili pojedinih radova na građevini i/ili pojedinih specifičnih radova na građevini iz nadležnosti FMPU-a može obavljati samo pravno lice koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva. Nadzor nad građenjem, u ime investitora, može obavljati pravno lice ovlašteno za poslove projektovanja i/ili građenja i/ili nostrifikacije.