• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata – 11.07.2024. godine

11.07.2024.

Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata – 11.07.2024. godine

Dana, 11. 7. 2024. godine, Federalni ministar prostornog uređenja, Željko Nedić, sa svojim suradnicima je posjetio Općinu Kupres u svrhu potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekata Korisnika sa sredstvima koja su osigurana u Proračunu Federacije BiH za 2024. godinu za sljedeće transfere:

„Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“, “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” i “Tekući transferi drugim razinama vlasti i  fondovima  –  za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta”.

U zgradi Općine Kupres, ministar je potpisao ugovore u ukupnoj vrijednosti od 810.000,00 KM, te je ovom prilikom potpisano 9 ugovora, sa sljedećim korisnicima: Franjevački samostan Sv. Petra i Pavla Gorica Livno, Grad Livno, Općina Kupres, Općina Tomislavgrad, Općina Drvar i MUP Kantona 10.