• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Provjera znanja MODUL 2 – 11.02.2023.

10.01.2023.

Provjera znanja MODUL 2 – 11.02.2023.

O B A V I J E S T

Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavještava sve zainteresirane kandidate da mogu izvršiti prijavu za provjeru znanja za MODUL 2 (nosilac programa obuke „Ceteor“  d.o.o  Sarajevo) koja će se održati dana, 11.02.2023. godine u hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža 71210.

Početak ispita je u 10:00 sati i traje do 13:00 sati.

Prijavljeni kandidati su obavezni imati:

Prijave se mogu izvršiti dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail: info@fmpu.gov.ba ili putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja,

Hamdije Čemerlića 2,

71000 Sarajevo.

 

NAPOMENA:

Uz zahtjev za polaganje ispita, kandidati su dužni priložiti dokaz o plaćenoj federalnoj administrativnoj taksi za provjeru znanja iz energetske efikasnosti u iznosu od 7,00 KM.

Kandidati mogu navedeni dokaz priložiti uz sami zahtjev, a najkasnije prije početka samog ispita.

Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati su dužni dostaviti i fotokopiju uvjerenja o uspješno završenoj obuci.

Također, obavještavaju se svi kandidati koji uspješno polože ispit da su dužni prije preuzimanja uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja iz energetske efikasnosti uplatiti federalnu administrativnu taksu u iznosu od 10,00 KM, sve u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Tarifni broj 55a.

Uplata federalne upravne takse u skladu sa  Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi može se izvršiti na:

DEPOZITNI RAČUN TREZORA, otvoren kod UNION BANK  d.d. Sarajevo, broj: 1020500000106698, vrsta prihoda 722112, budžetska organizacija 9999999 (ili 0000000), općina 079, poziv na broj: 000000011.

 

(PREUZMITE PRIJAVNI OBRAZAC)