bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Nostrifikacija dokumentacije

Nostrifikacija je postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izrađenog u inozemstvu, s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10), podzakonskim aktima, tehničkim propisima, normama i pravilima struke iz područja graditeljstva. Nostrifikaciju dokumentacije vrši pravno lice koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti Nostrifikacije. 
 
Članom 26. stav 4. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14 i 53/15) propisano je da pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja. 
 
Članom 36. stav 1. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14 i 53/15) propisano je da kontrolor/revident, prema Uredbi je pravno lice registrovano i ovlašteno za obavljanje poslova projektovanja i/ili nostrifikacije projekata.  
 
Do sada je na snazi 28 izdatih ovlaštenja za obavljanje poslova nostrifikacije i o tome je sačinjen registar kako slijedi:
 


Registar u PDF formatu.