bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja

Lista stručnih lica


Tehnički pregled

Federalni ministar prostornog uređenja imenuje komisije za tehnički pregled građevina iz nadležnosti Federacije BiH na prijedlog voditelja postupka, a sa šire liste stručnih lica, odnosno diplomiranih inžinjera sa deset godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. Svake dvije godine Federalno ministarstvo prostornog uređenja u sredstvima javnog informisanja objavljuje javni poziv za dostavljanje biografija sa referensama diplomiranih inžinjera koji ispunjavaju uslove za stavljanje na listu i učešće u komisijama za tehnički pregled građevina i radova.

Preuzmi Listu kandidata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za učešće u komisijama za tehničke preglede izvedenih radova na građevinama i zahvatima iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.