bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Opći dio ispita


Opći dio ispita je jedinstven za sve kandidate koji polažu ispit po ovom pravilniku.

Program općeg dijela ispita obuhvata:
1. Osnove ustavnog uređenja BiH;
2. Osnove ustavnog uređenja Federacije BiH;
3. Zakon o prostornom prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
4. Radne odnose;
5. Osnove upravnog postupka i upravnog spora i
6. Osnove kancelarijskog poslovanja.  
 

LITERATURA
 
IZVORI:
 
1.    Ustav Bosne i Hercegovine;   
2.    Ustav Federacije Bosne i Hercegovine; 
3.    Zakon o radu;
4.    Zakon o upravnom postupku;
5.    Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i organizacija;
6.    Zakon o pečatima; 
7.    Zakon  prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH; 
  
 
IZVORI:
1.    Ustav Bosne i Hercegovine.
2.    Ustav Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u "Službenom listu Federacije Bosne i Hercegovine", broj 1/94.
3.    Zakon o Federalnim federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06.
4.    Zakon o radu
5.    Zakon o organizaciji uprave u  FBiH 
6.    Zakon o upravnom postupku (Sl.novine FBiH, 2/98).
7.    Zakon o upravnim sporovima 
8.    Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i organizacija  (30/98).
9.    Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi.
10.  Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa.
11.  Zakon o pečatima (2/94).
12.  Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06,  72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 )