bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Organizacija

KABINET MINISTRA
 
Sekretar Ministarstva
Josip Nikolić
tel.: +387 33 726 500
e-mail: e-mail


Savjetnik ministra
Zdenko Antunović
tel.: + 387 33 726 509
e-mail: e-mail

Savjetnik ministra
Ivan Topić
tel.: + 387 33 726 508
e-mail: e-mail

Savjetnik ministra
 
tel.: + 387 33 726 503
e-mail: e-mail
 
Pomoćnik ministra za prostorno planiranje
Mušinbegović Hanka
tel.: + 387 33 726 530   
e-mail: e-mail
 
Pomoćnik ministra za upotrebu zemljišta na Federalnom nivou
Ljuba Tadić
Telefon: + 387 33 726 532
e-mail: e-mail
 
Pomoćnik ministra za zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu
 
tel.: + 387 33 726 531
e-mail: e-mail
 
Pomoćnik ministra za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove
Hamid Suljović
tel.:+387 33 726 535
e-mail: e-mail