bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Drugi planski dokumenti

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH  „Sliv rijeke Une“ za period od 20 godina,  
  • Plan usvojen u nastavku 30. redovne sjednice Predstavničkog doma održane 25.06.2014. godine  i nastavku 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održane 18.07.2014. godine, te objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 92/14 od 12.11.2014. godine)

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH  „Autocesta na koridoru Vc“,  

  • Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  na 17. sjednici održanoj 25.01.2017. godine usvojio plan
  • Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici održanoj 09.02.2017. godine, usvojio plan
  • Prostorni plan objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 100/17 od 25.12.2017. godine
Regulacioni plan historijskog gradskog područja Mostar za period 2007. do 2017. godine
  • Plan usvojen  na sjednici Predstavničkog doma održanoj 14.07.2010. godine  i  2. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj 16.06.2011. godine, te objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 30/12 od 25.06.2012. godine)
Regulacioni plan historijskog gradskog područja Počitelj
  • Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na 24. sjednici održanoj 13.11.2013. godine, usvojio nacrt plana,
  • Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na 19. sjednici održanoj 16.12.2013. godine, usvojio nacrt plana,
  • U toku je izrada prijedloga plana
Regulacioni plan historijskog gradskog područja Blagaj
  • Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na 21. sjednici održanoj 24.07.2013. godine, usvojio urbanističku osnovu,
  • Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na 17. sjednici održanoj 12.09.2013. godine, usvojio urbanističku osnovu,
U toku je izrada prednacrta plana.