bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Građenje

IZVOĐAČ

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (Službene novine Federacije BiH,br. 48/09 i 75/09), izvođač je pravno lice koje gradi ili izvodi pojedine radove na građevini ili drugim zahvatima u prostoru. 

Građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo pravno lice koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.Registar u PDF formatu.