bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Nadležnosti ministarstva

Okvirne nadležnosti Federalnog ministrarstva prostornog uređenja su definisane Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (Službene novine Federacije BiH, br. 58/02, 19/03 , 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06):
"Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, politiku upotrebe zemljišta na federalnoj razini, izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije, usklađenosti prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije, usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa, geoloških istraživanja, izradu osnovnih karata geofizičkih, seizmoloških, geometralnih ili minerogenetskih, geohemijskih, geomorfoloških i drugih karata, izradu geoloških podloga za prostorno uređenje, nadzor nad odgovarajučim ustanovama iz sektora i druge poslove utvrđene zakonima."